دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
تفنگ

میگن اسبت رفیق روز تنگه

مو میگویم از او بهتر تفنگه

تفنگ دسته نقره ام رو فروختم

برا یارم قبای ترمه دوختم

فرستادم برایش پس فرستاد

تفنگ دسته نقرم داد و بیدادچهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦
پول و زمان

 

یکی از همکاران درمورد پست قبلی یک مطلب جالب ازبخش آموزش زبان  BBC به من نشان داد که عینا آنرا در ادامه می آورم. توضیح اینکه این بخش به صورت دو وبلاگ یکی توسط دانش آموز زبان و دیگری توسط معلم نوشته میشود. خواندن کامنتهایی که برای این پست نوشته شده هم خالی از لطف نیست.

 

It’s interesting, isn’t it, that in language, the concepts of time and money are interchangeable. Look at the way we use these verbs: we spend time and money, save time and money, waste time and money, give time and money to someone, and lose time and money. We can run out or run short of time and money, or be hard-pressed for time or money (which means the same as run out or run short). We describe a person as being generous with their time, which means that this person devotes a proportion of their time to other people. Similarly, one can be generous with money. The maxim “time is money” has entered language as well as the structure of society. It’s quite normal to say to our colleagues on Monday morning: “How did you spend the weekend?”

In recent years in the UK, there has been a growing trend to re-evaluate the relationship between time, money and lifestyle. Some professionals have decided that rather than having high salaries (but no free time), they would rather have less money and more time. Consequently, they may decide that they will work less, change jobs to a less demanding role, or stop working altogether for a few months or years. This is known as downshifting, and you could say that it is a backlash against the workaholic culture we live in. As my husband sometimes says to me, you can get money back in the future, but you can never get time back…

I hope you all enjoy your weekend, however you are going to spend it!سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
12 X

حقوق ماهیانه خود را در 12 ضرب می کنم

قرار است یک سال تمام صبح را به شب برسانم برای 12 X .

ارزش یک سال زندگی چقدر می تواند پایین باشد. یک سال از عمر خود را و تمام آنچه می توانم انجام بدهم از دست دادن در مقابل 12 X آیا فرصت سوزی نیست، آیا از بین بردن منابع به حساب نمی آید ؟

همیشه از پول یا مفت نفت که دولت دارد به بدترین نحو از آن استفاده میکند و سرمایه ملی را دور می ریزد صحبت کرده ایم و میکنیم اما آیا قدر منابع نفت وجود خود را می دانیم. یک انسان چقدر باید ارزش افزوده داشته باشد. این ارزش افزوده چگونه ایجاد می شود. اگر در روز اول سال 12 X در اختیارم قرار دهند الباقی سال را چه خواهم کرد؟ جرات ندارم فهرستی از آنها تهیه کنم چون مطمئنم ارزش آنها بسیار بیش از 12 X است. آنقدر بیشتر که از دست دادن آنها خیانت به منابع لایزال درونم خواهد بود، خیانتی بالاتر از آنچه دیگران با نفت ایران کرده اند.

آیا راه دیگری وجود دارد؟