پنجشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٦
۱۰۰۰۰

هویجوری حس خوبی پیدا کردم از اینکه دیدم شمارنده وبلاگم به عدد ۱۰۰۰۰ رسیده.

ده هزار نفر بار (یه چیزی تو مایه های نفر ساعت) از این وبلاگ بازدید شده (البته از وقتی کانتر گذاشتم). چه قدر عالی. چه دوستهای خوبی پیدا کردم از این طریق چقدر از همراهی هاشون در شادیهام لذت بردم و چه کمکم کردند با همدردیهاشون در غمهام. از همه متشکرم. و یک تشکر ویژه هم از مسلم فدایی عزیز که من رو با این عالم آشنا کرد خوشحالم که دوباره می نویسه. همین روزها میام و یک دستی به سر و گوش لینکهام می کشم. خیلی لینک باید اضافه بشه: کویریات،‌ دنیای دیوانه من، کوکا لایت، سالی و دیگران.چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦
 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار

عرب را به جایی رسیدست کار

که ویزای کارش کنیم آرزو

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو