چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٧
 

سر جلسه فاینال ترم آخریم الان.پرفسور بد جور گیر داده. بابا کوتاه بیا بریم به زندگیمون برسیم.