شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸
 

آقایون خانمها به خدا من یکی کاملا متوجه شدم که پرفسور حسابی برای انشتین سفره هفت سین پهن می کرد. میگن تازه سیزده بدر هم می رفتن با هم،‌سبزه هم گره می زدند. در ضمن مارلین دیتریش هم با مرحوم آقای بزرگ آبگوشت بزباش میل می کردند. لطفا دیگه در این مورد ایمیل نفرستید

بابا دست بردارید . ببینید دنیا داره کجا میره. تا کی قراره آویزون آن تمدن نمیدونم چند صد هزار ساله ای باشیم که دیگه چیزی ازش نمونده.

منی که هنوز نمیدونم باید به پسرم بگم پلیس که دیدی بهش سلام کن یا ازش فرار کن مشکلاتم با ١٠٠ تا از این سفره هفت سینها هم حل نمیشه . ببینید در روز چند تا دروغ مجبوریم بگیم. در سرزمینی که دعا میکردند از شر خشکسالی و دروغ محفوظ باشه. حالا گیرم بریم کنار قبرش سفره هفت سین پهن کنیم ادای وطن پرستی در بیاریم و اشک تو چشامون حلقه بزنه. چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۸
ژنرال

هر چند انگار چشمه هنر مهران مدیری هم خشکیده و برای خنداندن مردم دستش رو توی توالت فرنگی میکنه اما اینیکی رو خوب اومد. دست ژوله درد نکنه البته

 

لینکیکشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸۸
آزادمنشها چطور می خوابند؟

 یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۸
ما پنج نفر

عید شما مبارک بدون هیچ توضیح اضافه چند عکس از آرزین و پارمین.

تولد ٢/١/١٣٨٨

آرزین ٢۶٠٠ گرم ۴٩ سانت

پارمین ٢۵٠٠ گرم ۵/۴٨ سانت