سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۸
 

فقط برای اونکه رضایی نشون داد که سرش تو حسابه پست قبلی رو برداشتم

لینک ١

لینک ٢

همچنان برای اینکه فامیل بازی نشه به کروبی رای میدم  و گرنه روی حاج محسن میشه حساب کرد.دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۸
 

 

گم و گور شدگان را حتما ببینید