شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۸
 

یک سال دیگر هم گذشت

دیروز دومین سالگرد فوت پدرم بود. چهارشنبه صبح به اهواز رفتم و جمعه برگشتم.

نمیدونم میشه این خرافاتی که راجع به پشت پای مرده و امثال اون اعتقاد داشت اما این دوسال زندگی من از این رو به اون رو شده.

ای کاش بود و میدید نوه های جدیدش رو.