شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٩
 

آقای LOST قرار نبود بعد از اینهمه مدت سر کار گذاشتن مردم آخرش رو مثل ارتفاع پست در بیاری. تو از پیتزا هم بدتری.چهارشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٩
 

نقل از همشهری امروز:

توافق وزارتخانه های صنایع و نیرو

" صنایع فعلا فشار ناشی از کمبود برق را تحمل کنند"

یکشنبه صبح که داشتم میرفتم عسلویه تو روزنامه خوندم که وزیر نیرو گفته امسال قطعی برنامه ریزی شده برق نداریم. دیروز یکی التماس کرده بود که بابا جدولش رو اعلام کنید ...گیجه گرفتیم. یاد اون جوکه افتادم که ملت اعتراض کردن تعداد نفرات رو بیشتر کنید که دم دروازه تو صف نمونیم.یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٩
 

حالم به بدی فضای ترانه های محسن چاوشی استشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٩
 

منظورم این برزیل بود 

 

فصل بعدی چه استادیومی بریم با رادینپنجشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٩
 

 

مهمتر از سیزده بدر رفتن اینه که با کی بری سیزده بدرسه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩
 

بعد از مدتها یه تیتر بامزه تو روزنامه ها دیدم

نود برای باخت کره شمالی نوشته بود:

طوفان تو زرد