سه‌شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٩
 

اصلا اومده بودم این رو بنویسم:

 

خوزستان برزیلته 

 


 سه‌شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٩
 

آخه این درسته که مثلا من چون شریف قبول نشدم و رفتم پلی تکنیک اگر پس فردا یه کاره ای شدم و رفتم شریف یه دانشجویی هم از سر جوونی گفت "جناب ... شریف جای تو نیست." بدم طرف رو ناکار کنن. خوب باباجان یه کلام گفته برو همون دانشگاه خودتون. ما که خاتمی رو هم راه ندادیم دانشگاهمون یعنی جرات نکرد بیاد جواب پس بده. این هم دانشگاهی ما رو ول کن خوبیت نداره. عقده ای بودن هم حدی داره آخه.

 

اگر شاه را شاه بودی پدر   نمی آمد این ظلم ما را به سر