سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
 

من از شهرکرد برگشتم.

امروز به سلامتی  ADSL  دار شدیم. هورا.

جالبه همین امروز 150 ساعت اینترنت رایگان هم گیرم اومد.  از کجا؟ رفتیم لگو خریدیم کارت های قرعه کشی اش هر کدوم 10 ساعت اینر نت رایگان داره.

و اما شهرکرد. هوا سرد بود اما نه اونقدری که من به خاطرش لباس برده بودم. یک سری هم به اقوام زدم و با نریمان تا فارسان هم رفتیم .