سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
 

حتما یک سری به مژگان بانو بزنید.

با اسپیکر روشن.

فقط همین.