جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦
 

I Love to move it move it

هورا قبول شدم

و اما جریان چیه. دوره MBA پتروشیمی با همکاری یک دانشگاه استرالیایی برای تربیت مدرسین حرفه ای مدیریت پروژه. معنی و مفهومش چیه اینکه من باید از دوشنبه دوباره برم سر کلاس بشینم و بشم یک دانشجوی گوگولی و سر به راه .

اما هنوز یه خوان دیگه مونده و آن خوان هفتم منم. نامردیه اما تعهد خدمت 5 ساله می گیرن و 50 میلیون تومان ناقابل هم سفته به عنوان ضمانت. یک ایراد دیگه هم داره اونم دوری از خونه است در موقع آموزشهای عملی  رادین دلش تنگ میشه . نمیدونم باید تصمیم بگیرم. خیلی سخته که بخوام اینجوری ضربتی استعفا بدم و برم دنبال درس خوندن.

ترانه (با صدای حسن  ش. بخوانید) :

آیا برم آیا نرم

بیت:

گفت چشم تنگ مدرک دوست را      یا قناعت پر کند یا خاک گور