یکشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٦
پس چرا دلت نمی سوزه واسه سادگیاش

میگی هنوز تو فکرمی/ بعضی شبا خواب نداری/ میگن با یکی دیدنت/ میگن  خیلی دوستش داری /می گی مگه میشه منو / یه روز  فراموش بکنی/ میگن به هر چی اون بگه/ بدون شک گوش می کنی/ گوشیو بر میداری و چند وقت یه بار زنگ میزنی/ چند وقت یه بار به آرزو به رویاهام رنگ میزنی/ بعدش شلوغ میشه سرت / یهو میگی باید بری / خوب میدونم تو زندگیم خیلی باشی مسافری

 خیلی ممنون که می پرسی حالمو / خیلی ممنون نگرانی واسه من/ خیلی ممنون/ خیلی ممنون که می خوای بدونی با کیم کجام./ خیلی ممنون پس چرا دلت نمی سوزه واسه سادگیام/ خیلی ممنون/ خیلی ممنون./گوشیو بر میداری و چند وقت یه بار زنگ میزنی /چند وقت یه بار به آرزوم به رویاهام رنگ میزنی/ بعدش می گی شاید باید از هم دیگه دور بمونیم /می گی باید سعی بکنیم./ سخته ولی ما میتونیم./ تو اونی که یه روز اومد از اسمون/ نیستی./ تو اونی که می خواست منو تا پای جون/ نیستی./ تو اونی که بهشتو اورد رو زمین/ و نوشت که فقط منو می خواد همین/ نداشت تو حرفاش حتی یه نقطه چین/ نیستی/ نیستی.

 خیلی ممنون که می پرسی حالمو/ خیلی ممنون نگرانی واسه من/ خیلی ممنون خیلی ممنون که می خوای بدونی با کیم کجام./خیلی ممنون پس چرا دلت نمی سوزه واسه سادگیام/ خیلی ممنون  که می پرسی حالمو/ خیلی ممنون نگرانی واسه من/ خیلی ممنون/ خیلی ممنون که می خوای بدونی با کیم کجام/ خیلی ممنون پس چرا دلت نمی سوزه واسه سادگیام./ خیلی ممنون که می پرسی حالمو./ خیلی ممنون.

پ.ن. ۱ : بند تنبونیه باشه ، مال کامران و هومنه باشه در عوض منظور رو خوب میرسونه

پ.ن. ۲ : منظورم شمای نوعی نیست خود شما رو میگم

پ. ن. ۳: ...