یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦
 

اول از همه، جون من آهنگ رو حال می کنید با همکاری الانی عزیز ترکوندیم و با سلیقه خودش آهنگ رو عوض کردی باشد که دوستان بشنوند و حال وافر ببرند.
و اما آهنگ سوم به قول یکی از این وبلاگها کاری از مثلث طلایی موسیقی ایران - ترقی، یاحقی و مرضیه-. عرضم به حضورتون که هر وقت قراره من رادین رو بخونم مجبوره با صدای نخراشیده من به این آهنگ گوش بده و تنها راه رهایی هم اینه که زودتر خودش رو بزنه به خواب . درضمن فکر نکنید من همش دارم از این آهنگها گوش می دمها. اما خوب اینها برام خاطره انگیز ترند وگرنه که مخلص ؛پارسال بهار دسته جمی رفته بودیم زیارت؛ هم هستیم .
 
می زده شب چو ز میکده باز آیم
بر ســر کــوی تو من، به نیاز آیم
             * * *
دلــداده رهگـــــــذرم
از خـود نبود خبــــرم
ای فـــــــــتنه گـــرم
           * * *
شبها سر کــــوی تو
آشفته چو مـــوی تو
می آیــم تا جـــویـم
خـــــــانه به خــــانه
مــگـــر از تو نشــانه
         * * * 
میــخانه به میـخـانه
پیــمـانه به پیــمـانه
را ه تو می پـــویـــم
این مــی و مســتی
بـــــوَد بــی تو بهانه
        * * *
      می سوزم:
شبها برشمع رخ تو
با ســــوز نــــهــــان
      می سازم:
با این آتش دل خـود
با خواهـــش جــــان
        * * *
تشــنه ای بــــه راه ســـرابم
به لب رسیده جان چو حبابم
          مستم و خرابم.
               * * *
فارغ از غمم چه بنشستی
چرا دل مـــرا بـــــشکستی
    همچو من تو مستی. 
               * * *
مـســت از بـــاده ام، یا از آن نگه؟
بــر تــو عاشــقم، یا بـــر روی مه؟
من بر تو عاشــقم، قلب من نشد
شاد از عشق تو، داد از عشق تو
  <><><><><><><><><><>
  <> آهنگساز : پرویز یا حقی      <>
  <> شاعر : بیژن ترقی             <>
  <> خواننده : مرضیه               <>
  <> دستگاه :ماهور                 <>
   <><><><><><><><><><>
 
 و اما همین الان به یه بازی دیگه هم دعوت شدم. زیباترین نقاشی خدا. برای من شاید جواب دادن به این سوال از هر سوالی راحت تر باشه. من هم مامان رادین و سالی و فیلسوف و   کوکالایت و سارا رو دعوت می کنم به بازی.

زیباترین نقاشی خدا