شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
 

سلام. من همين امشب از شمال رسيدم و خيلی خسته‌ام. خيلی خوش گذشت و ملالی نبود جز دوری شما عزيزان. مثل اينکه بد جوری معتاد وبلاگ گردی شدم. همين روزها آپ ديت می‌کنم. راستی ممنون که اين چند روزه پاشنه ‌در وبلاگ من رو کنديد و اينهمه پيغام گذاشتيد بابا پرشين بلاگ بيچاره شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!