سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
 
اين شعر رو توی ويترين کتابفروشی دارينوش ديدم


دوستت دارم
تاوانش هرچه باشد
باشد