سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
 

حافظ

 

شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رهند

که عاقلان جهان از کمندشان نرهند

 

سلام. برای قرار فيروزکوه لطفا اونهاييکه ماشين دارند و همينطور کسانی مه قطعا ميان اعلام کنند تا بتونيم برنامه رو جور کنيم.