شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
 

تکذیبیه

 

من چاق نیستم

 

 

1-      من با قد 178 سانتیمتر فقط 70 کیلو وزن دارم کی به این میگه چاق

2-      تازه دوران دانشگاه هم 63 کیلو بودم پس خیلی وزنم بالا نرفته

3-     تقصیر من چیه من میخواستم از امروز رژیم بگیرم اما از بخت بد توی بومهن تصادف کردیم و تا پلیس بیاد برای اینکه سر پا نایستیم رفتیم توی یک کله پزی نشستیم و .....

4-     بیوفایی، بیوفایی، دل من از قصه داغون شده