پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳
 

1-     به سفر رفتن بهداد باعث شده حجم ايميلهاي ارسالي در ياهو كاهش چشمگيري پيدا كنه و سرور ياهو يك نفسي بكشه. (اللهم اطول سفره)

2-     من نميدونم چرا يك عده كه تريگليسريد خونشون بالاست ميرن كله پاچه ميخورن بعد هم حق السكوت ميدن كه خانومشون نفهمه. نكن جوون نكن.

3-     ميگن زندگي عرضش مهمه نه طولش. پس اگر دوست داريد بخوريد رحم نكنيد.

4-     حافظ ميفرمايد:

صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ورنه انديشه اين كار فراموشش باد

 

در بيت بالا "باده" اصطلاحيست عرفاني كه براي كله پاچه به كار رفته است.

۴- بدون شرح