شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤
 

سلام

ببخشيد از اين همه تاخير ولی خيلی گرفتارم

يکسری عکس از پسرم که تازه به دنيا اومده. اسمش رادين

 

روز اول

 

يکی يدونس پسر بابا   چراغ خونس پسر بابا

خان

بابا متفکر

 

قربان شما تا بعد.