چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٤
به حق چيزهاي نخورده

ديروز ماموريت رفتيم شهركرد توي راه برگشت در اصفهان (واقعا رانندگي به افتضاحي رانندگي اصفهاني‌ها نديده بودم) همكارا گفتند بريم باقلوا با دوغ بخوريم!!!!!!!!!!  خلاصه رفتيم توي يكي از اين مغازه‌هاي كل و كثيف كه من خيلي باهاشون حال مي كنم و بعد از كلي ايستادن توي صف يك فروند باقلواي (تخت بود و به اندازه يك كتلت) و يك ليوان دوغ محلي خنك دادند دستمون. مزة شور و شيرين هم عالمي داره. اگر گذرتون به اصفهان افتاد به امتحانش مي‌ارزه.

راستي توي راه رفت و برگشت نميدونم با اينكه ما زياد تند نمي رفتيم!!!!!!!!!  چرا از پشت سرمون هي برق فلاش زده مي‌شد. حدودا 4 ساعته از تهران رسيديم سايت سيمان شهركرد.