چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥
 

جاي شما خالي عيد خوش گذشت. اول تعطيلات انزلي بوديم و هفتة دوم هم خوزستان. هوا عالي و دوستان هم كه جمع بودند حسابي خوش گذشت. كلي عكس گرفتم كه اگر عمري باشه خوباشو آپ مي‌كنم.

براي برگشتن از اهواز به تهران از مسير ايذه و باغملك رفتيم شهركرد و از اصفهان و اتوبان كاشان برگشتيم چند ساعتي سفر طولاني تر مي‌شد اما به زيباييهاي راه مي‌ارزيد. جادة كوهستاني بسيار با صفا و البته سد و درياچة عظيم كارون 3 واقعا ديدني هستند. اگر خدا يه جيب پر از پول بده و فراغ بال ايران واقعا گشتن داره.