دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
 

سلام اگر اطلاعات کاملی درمورد حوادث دانشگاه ویرجینیا از زبان یک شاهد ایرانی علاقه دارید یک سری به سایت زیر بزنید.

http://www.chaykhaneh.persianblog.ir/