سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا آنچه این نا مردمان با جان انسان می کنند.

امروز روز فردوسی است و شاهنامه میخواستم مطلبی در مورد شاهنامه بنویسم و چند بیتی از ابیات منتخب خودم که سالها قبل آنها را در سر رسیدم نوشته بودم بیاورم. اما خبری در روزنامه هم میهن آنچنان منقلبم کرده که توان هیچ فکر و حرکتی را از من سلب کرده است.

در صفحه حوادث روزنامه امروز 25/2/86 مطلبی در مورد زنده به گور کردن زنی 22 ساله توسط پدرش نوشته بود زنی که دختر 2 ساله اش را تنها گذاشت و به همراه پدر برای کندن قبر رفت و بعد در آن خوابید و به نوشته روزنامه در آخرین لحظه تنها از پدرش خواسته که بعد از او مراقب "فاطمه" باشد.

و حال باید چه کرد، آنهایی که چند روز پیش بخاطر توهین زرین کلک به دختری محجبه به خیابانها ریختند آیا امروز نیاز به واکنش می بینند. و اگر باید واکنش نشان داد با یک تناسب ریاضی بین عمل زرین کلک و عکس العمل مشاهده شده و حادثه اخیر باید در انتظار چه باشیم؟