چهارشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٦
انرژی فسيلی حق مسلم ماست

جمعي از نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني امروز طرح توقف سهميه‌بندي بنزين با قيد سه فوريت را تهيه، امضاء و به هيأت رييسه دادند.

منبع: http://www.isna.ir