سه‌شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٦
کاوه گلستان

من مي‌خواهم صحنه‌هايي را به تو نشان دهم كه مثل سيلي به صورتت بخورد و امنيت تو را خدشه‌دار كند و به خطر بيندازد. مي‌تواني نگاه نكني، مي‌تواني خاموش كني، مي تواني هويت خودرا پنهان كني، مثل قاتل‌ها، اما نمي‌تواني جلوي حقيقت را بگيري، هيچ كس نمي‌تواند.

كاوه گلستان

پ.ن.: هیچ لازم نیست به بخش عکسهای غیر ورزشی بروید عکسهای ارزشی هم دارد.