میگن به مرده رو بدی ازت کفن لی می خواد.

دیروز مهرک یه تصادف اساسی کرد دو تا ماشین تو مدرس زدن به هم اون هم از پشت زد بهشون. ماشین وسطی چون سرباز فراری بود گواهینامه نداشت. ما هم به افسر گفتیم هواش رو داشته باش. افسره هم ما رو مقصر کل نوشت و گفت اون دوتا هم در اثر سرعت شما به هم خوردن. حالا طرف مدعی خسارت جلوی ماشینش هم شده. ما هم گفتیم شکایت می کنیم میریم دادگاه ببینیم چی میگی تو.

مملکتیه ها

در ضمن فردا خرمشهر را خدا آزاد میکند، گفته باشم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
الآنی

الهي [ناراحت] بيچاره مهرك...حتماً كلي حرص خورده[ناراحت]

یوسف

خدا آزادش نمی کرد هتمن توی آزادمنش می خواستی آزادش کنی[نیشخند]