دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب، دنده کباب

جالبه که هر وقت آمار وبلاگم رو چک میکنم می بینم یکی با سرچ واژه ی "دنده کباب" به این وبلاگ رسیده.

ای شکموها ما داریم اینجا کار فرهنگی می کنیم

ولی یادش به خیر چه دنده کبابی میزدیم تو کبابی حیدری، پروژه خوبیش همینه که آدم همه جا رو میره و میبینه و میییییییییییییییییخوررررررررررررررررررررررره.

/ 3 نظر / 14 بازدید