تو مرآت جمال ذوالجلالی

چرا مانند شلغم در جوالی

 

سعدی در دیباچه گلستان می فرماید:  روا نباشد زبان سعدی در کام و ذوالفقار علی در نیام و جولی در حجام ( البته منظور همان حجاب است که جهت مسجع ماندن نثر این شده )

/ 2 نظر / 18 بازدید
سمیرا

از چهره اش پیداست داره به جهالت زمان جاهلیتش فکر میکنه! یکی هم به راه راست هدایت شده شما نمی ذارین؟

تبسم

من عاشقشم هي ول