از يک شعر قديمی روستايی

الهی بشکنه خيشم به زودی                هوای دختر نجار دارم

/ 6 نظر / 5 بازدید
khanoom_khanooma

نميدونوم دلوم ديوونه ی کيست کجا می گرده و در خونه ی کيست نمی دونوم دل سرگشته ی مو اسير نرگس مستانه ی کيست بيشتر بنويس.................

Hentaneh

بابا يه چيز بنويس به درد دنيا و اخرتمون بخوره چرا نيا مدی ختم بابای مير نجات قبلي مربوط به جواد را گفتی چرا دير گفتم اينو که ديگه زود گفتم داش امير

ghazanfar

امير خان اين هتتنتانه راست ميگه يه چيز بگو که به درد من بخت برگشته بخوره

ماماني

وای اين شعر چقدر ساده و زيبا بود..ممنون

hamid

اينkhanoom_khanooma بايد ميم مي داد نون داد!