/ 7 نظر / 4 بازدید
بهداد

آمرزش روح آن مرحوم ، بقای عمر بازماندگان آرزوی قلبی من و

کورش

روحش شاد . قرين رحمت الهی.

رضا

نمی تونم عکس رو ببینم اما حدس میزنم که چی می تونه باشه روحشون شاد

نانا

روحشون شاد و يادشون گرامی ... نميدونم اين مرداد لعنتی چی ميخواد از جون مردم ! خرافاتی نيستم ولی هر سال سنگين ترين مصيبت ها تو همين مرداد لعنتی اتفاق ميفته ! تسليت منو بپذير

سالی

اميدوارم خدا به شما آرامش بده،ايشون که حتما در آرامشند