نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند
نعوذبالله اگر جلوه بی نقاب کند

/ 7 نظر / 17 بازدید
محمد مسعود علیپور

سلام [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] وب خیلی با حالی داری [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] با آخرین پستی که گذاشتی خیلی حال کردم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] به منم سر یزن [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] فقط نظر یادت نره [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] فعلاَ

رهگذر

دیشب رخ نکویت را من به خواب دیدم مه را به شب توان دید من آفتاب دیدم[گل]

رهگذر

خواند مرا سوی دوست نفخه گلبوی دوست لعل سخنگوی دوست گفت چه خواهی ز دوست گفتمش ای دوست ، دوست آن گل باغ وجود مظهر تقوا و جود لب به تبسم گشود گفت مرادت که بود گفتمش ای دوست ، دوست [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

بزرگ فیلسوف کوچک

چه شعر قشنگی[قلب] فکر کنم باید الف "بالله" رو برداری تا وزنش درست بشه[سوال]