بعد بگید چرا هواپیما سقوط کرد؟

/ 5 نظر / 16 بازدید
سالی

[قهقهه] واقعنا تاحالا دیگگت نکرده بودیم به سقوطها[نیشخند]

سالی

یعنی میگی بهداد نبسته؟ آخه دیدمش یه چیزی توی دستش بود موزمارانه میخندید میرفت طرف بالشون[نیشخند]